Daňový servis

Nabízíme porady a informace v oboru daní, odvodů a poplatků, o obsahu daňových zákonů a souvisejících právních předpisů. Pomoc a porady v konkrétních daňových věcech a jejich odborné posouzení. Zpracování podání v daňových věcech včetně zastupování u správce daně.

  • komplexní daňové poradenství
  • zastupování před správcem daně,
  • průběžný daňový dohled
  • daňovou optimalizaci
  • zpracování daňových přiznání k dani z příjmu
  • zpracování odvolání a ostatních řádných i mimořádných opravných prostředků